The Malt Shop  

619-1123
Mori Nakagaito 25
Kamo-cho
Kizugawa-shi Kyoto-fu

themaltshop2020@gmail.com